top

TRAININGEN


Hieronder vindt u uitgebreide informatie over onze trainingen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons natuurlijk altijd contacten, wij beantwoorden uw vragen graag en bespreken met u uw wensen en de mogelijkheden voor uw kind.

ROTS & WATER

 

Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidstraining en een uiterst effectief anti-pest-programma. Binnen de training zal worden gewerkt aan (bijna) alle sociale competenties die we kennen. Rots en Water is een unieke methodiek die zich onderscheidt door nadrukkelijk te kiezen voor de fysieke invalshoek.
Het kind zal door te bewegen echt ervaren en doen!

Tijdens de training leert het kind zichzelf en zijn mogelijkheden kennen. Het kind zal leren gebruik te maken van zijn eigen (lichaams)houding, ademhaling en (adem)kracht.

Door gebruik te maken van deze mogelijkheden zal het kind o.a. leren;

 • Grenzen te stellen.
 • Weerbaar te zijn.
 • Voor zichzelf op te komen.
 • Te vertrouwen op zichzelf.
 • Om te gaan met pesten en groepsdruk.
 • Zichzelf te verdedigen.

Kortom, binnen de training worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven.
Rots en Water is een methode die wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar oud.

Opbouw training

De training bestaat uit 8 lessen van 45 minuten en kost totaal €125. Tijdens deze lessen zullen we individueel en in groepsverband werken aan thema’s als zelfvertrouwen, fysieke en mentale weerbaarheid, communicatie, lichaamstaal, grenzen en de impact en werking van pesten. Om ouders er extra bij te betrekken is er in de training ook een ouder-kind les ingebouwd. U zult samen met uw kind de methode Rots en Water ervaren. Om de opbrengst van de training te optimaliseren zal uw kind huiswerkopdrachten mee krijgen. Hierdoor zal niet alleen tijdens de contactmomenten, maar ook thuis verder met de sociale competenties worden geoefend.

Nieuwe cursus Rots en Water Basisschoolkind:
Vanaf woensdag 27 september 2017 start er weer een nieuwe cursus Rots en Water Basisschoolkind. De totale cursus bestaat uit 8 lessen á 45 minuten. En wordt wekelijks gegeven van 17.00 – 17.45 uur. Voor de gehele cursus betaalt u €125 (inclusief materiaal). Op dit moment zijn er nog slechts enkele plekken beschikbaar.
Voor deze cursus geldt echt vol = vol!

 

INSCHRIJVEN

 

 

 

 

FAALANGST

Eén op de tien kinderen lijdt aan een vorm van faalangst. Faalangst kan een kind flink dwars zitten. Daarom is het goed er zo snel mogelijk bij te zijn, want dan kun je er wat aan doen. Tijdens de faalangsttraining gaan we de emoties of het gedrag dat negatief is ombuigen naar meer effectief gedrag of gedrag waar je geen last meer van hebt.

Wat we tijdens de trainingen allemaal doen;

 • Leren met een reëel en persoonlijk doel en je leert hoe je hieraan aan vast kunt houden.
 • Ontdekken dat je zelf invloed hebt op je angst.
 • Leren hoe stress ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn.
 • Omgaan met uitstelgedrag.
 • Organiseren van je tijd en je werk of studie, timemanagement, studievaardigheden, Mindmapping.
 • De RET-methode.
 • Ontspannen in spannende situaties door middel van (onzichtbare) ontspanningoefeningen.
 • Je sterke kanten ontdekken en deze gebruiken in situaties waarin je je niet zeker voelt.
 • Omgaan met karaktertrekken of kenmerken zoals Hoogsensitiviteit, ADD, Dyslexie. Kortom: omgaan met je eigen aard.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Omgaan met kritiek en feedback.

Bij iedere cursist gaat het weer anders. Afhankelijk van de oorzaak en wat deze specifieke cursist nodig heeft.

Opbouw training

De training bestaat uit 8 lessen van ± 45 minuten en kost totaal €195.
Tijdens deze lessen zullen we in groepsverband werken aan de persoonlijke doelen van uw kind. Na 4 lessen is er ook een ouder-kind les. Tijdens deze les vertellen we wat we al gedaan en geleerd hebben. Na de 8 lessen is er nog een individueel eindgesprek met u en uw kind. Vanaf de eerste training zal uw kind huiswerk mee krijgen om de geleerde vaardigheden ook thuis te oefenen.

 

INSCHRIJVEN

 

 

MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING (MRT)

MRT kan worden gedefinieerd als training in het kader van de bewegingsopvoeding. Het is gericht op het verkleinen en opheffen van achterstanden op het gebied van bewegen (motorische ontwikkeling). Een goede ontwikkeling van de (senso)motoriek vormt een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het kind, zowel in sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht.

De doelstellingen van MRT zijn;

 • De motorische achterstanden verkleinen, opheffen en grote motorische achterstanden voorkomen.
 • Plezier in bewegen verkrijgen en behouden.
 • Zelfvertrouwen vergroten in verschillende bewegingssituaties.
 • Verminderen van (faal)angst in bewegingssituaties.

MRT is een training die wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar oud.

Opbouw training

De training bestaat uit een nader te bepallen lessenreeks. Iedere les duurt ± 45 minuten. Tijdens deze lessen zullen we individueel werken aan de motorische achterstand. Om de opbrengst van de training te optimaliseren zal uw kind huiswerkopdrachten (beweegkaarten) mee krijgen. Hierdoor zal niet alleen tijdens de contactmomenten, maar ook thuis dagelijks verder worden geoefend.

 

INSCHRIJVEN

 

 

Klein beginnen om groots te worden.
Copyright 2017 Klein Beginnen