top

TRAININGEN


Hieronder vindt u uitgebreide informatie over onze trainingen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons natuurlijk altijd contacten, wij beantwoorden uw vragen graag en bespreken met u uw wensen en de mogelijkheden voor uw kind.

TRAINING MINDSET

Heb jij last van een negatief zelfbeeld? Denk je vaak: ‘ik kan dat niet’ of ‘ik zal dat wel nooit leren’. Wat betekent mindset eigenlijk? Een mindset is een verzameling van al jouw overtuigingen en gedachten waardoor je op een bepaalde manier denkt. Het is mogelijk om bewust te werken aan een groeimindset, waarbij je ervan uitgaat dat er sprake kan zijn van ontwikkeling en verbetering. Dit doe je in eerste instantie door anders te leren denken: dat het oké is om fouten te maken, dat je van proberen kunt leren en je door oefening steeds beter kunt worden. Je zult dan merken dat je gevoel en je gedrag ook automatisch zullen veranderen. Je denkt niet alleen positiever, maar durft ook meer!
Wil jij werken aan een groeimindset? Wij helpen je daarbij. Door met elkaar in gesprek te gaan ontdekken we wat een fixed mindset is, wat een groeimindset is en wat jij hier voor invloed op hebt.

Schrijf je direct in!

 

INSCHRIJVEN

 

 

 

 

scheidingslijn

 

 

TRAINING OVERSTAPPEN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Waag jij na de zomervakantie de sprong in het diepe?
Op 17 en 24 juni en 1 juli 2019 zullen we deze populaire cursus aanbieden op de onderwijslocatie van de OBS De Boomgaard te Streefkerk. Iedere les start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

De belangrijkste thema's die voorbij komen in de cursus zijn:

 • Verbeteren van het zelfvertrouwen
 • Vergroten van de weerbaarheid
 • Omgaan met groepsdruk
 • Leren plannen en agendagebruik
 • Omgaan met spanning voor toetsen (Faalangst)

De totale kosten voor de cursus zijn €150 p.p.
Is je interesse gewekt? Heb je vragen? Contactons dan gerust. Of schrijf je direct in!

 

INSCHRIJVEN

 

 

scheidingslijn

 

 

TRAINING ROTS & WATER

 

Rots en Water

Rots en Water is een weerbaarheidstraining en een uiterst effectief anti-pest-programma. Binnen de training zal worden gewerkt aan (bijna) alle sociale competenties die we kennen. Rots en Water is een unieke methodiek die zich onderscheidt door nadrukkelijk te kiezen voor de fysieke invalshoek.
Het kind zal door te bewegen echt ervaren en doen!

Tijdens de training leert het kind zichzelf en zijn mogelijkheden kennen. Het kind zal leren gebruik te maken van zijn eigen (lichaams)houding, ademhaling en (adem)kracht.

Door gebruik te maken van deze mogelijkheden zal het kind o.a. leren:

 • Grenzen te stellen
 • Weerbaar te zijn
 • Voor zichzelf op te komen
 • Te vertrouwen op zichzelf
 • Om te gaan met pesten en groepsdruk
 • Zichzelf te verdedigen

Kortom, binnen de training worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven.
Rots en Water is een methode die wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar oud.

Opbouw training

De training bestaat uit 8 lessen van 45 minuten en kost totaal €125. Tijdens deze lessen zullen we individueel en in groepsverband werken aan thema’s als zelfvertrouwen, fysieke en mentale weerbaarheid, communicatie, lichaamstaal, grenzen en de impact en werking van pesten. Om ouders er extra bij te betrekken is er in de training ook een ouder-kind les ingebouwd. U zult samen met uw kind de methode Rots en Water ervaren. Om de opbrengst van de training te optimaliseren zal uw kind huiswerkopdrachten mee krijgen. Hierdoor zal niet alleen tijdens de contactmomenten, maar ook thuis verder met de sociale competenties worden geoefend.

 

INSCHRIJVEN

 

 

scheidingslijn

 

 

TRAINING ROTS & WATER OP SCHOOL

Bent u als school op zoek naar een training voor een hele klas die niet lekker loopt? Een klas die elkaars grenzen niet respecteert, een klas waar gepest wordt of een klas waarbij de leerlingen niet naar elkaar luisteren? Ook dan kan Rots & Water een goede stap zijn. In overleg is het mogelijk om op school zelf een training aan te bieden aan de hele klas of aan een geselecteerd groepje. Hierbij worden niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkracht(en) en ouders in meegenomen.

 

INSCHRIJVEN

 

 

 

 

scheidingslijn

 

 

TRAINING FAALANGST

Eén op de tien kinderen lijdt aan een vorm van faalangst. Faalangst kan een kind flink dwars zitten. Daarom is het goed er zo snel mogelijk bij te zijn, want dan kun je er wat aan doen. Tijdens de faalangsttraining gaan we de emoties of het gedrag dat negatief is ombuigen naar meer effectief gedrag of gedrag waar je geen last meer van hebt.

Wat we tijdens de trainingen allemaal doen:

 • Leren met een reëel en persoonlijk doel en je leert hoe je hieraan aan vast kunt houden
 • Ontdekken dat je zelf invloed hebt op je angst
 • Leren hoe stress ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn
 • Omgaan met uitstelgedrag
 • Organiseren van je tijd en je werk of studie, timemanagement, studievaardigheden, Mindmapping
 • De RET-methode
 • Ontspannen in spannende situaties door middel van (onzichtbare) ontspanningoefeningen.
 • Je sterke kanten ontdekken en deze gebruiken in situaties waarin je je niet zeker voelt
 • Omgaan met karaktertrekken of kenmerken zoals Hoogsensitiviteit, ADD, Dyslexie. Kortom; omgaan met je eigen aard
 • Communicatieve vaardigheden
 • Omgaan met kritiek en feedback

Bij iedere cursist gaat het weer anders. Afhankelijk van de oorzaak en wat deze specifieke cursist nodig heeft.

Opbouw training

De training bestaat uit 8 lessen van ± 45 minuten en kost totaal €195.
Tijdens deze lessen zullen we in groepsverband werken aan de persoonlijke doelen van uw kind. Na 4 lessen is er ook een ouder-kind les. Tijdens deze les vertellen we wat we al gedaan en geleerd hebben. Na de 8 lessen is er nog een individueel eindgesprek met u en uw kind. Vanaf de eerste training zal uw kind huiswerk mee krijgen om de geleerde vaardigheden ook thuis te oefenen.

 

INSCHRIJVEN

 

 

scheidingslijn

 

 

TRAINING MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING (MRT)

MRT kan worden gedefinieerd als training in het kader van de bewegingsopvoeding. Het is gericht op het verkleinen en opheffen van achterstanden op het gebied van bewegen (motorische ontwikkeling). Een goede ontwikkeling van de (senso)motoriek vormt een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het kind, zowel in sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht.

De doelstellingen van MRT zijn:

 • De motorische achterstanden verkleinen, opheffen en grote motorische achterstanden voorkomen
 • Plezier in bewegen verkrijgen en behouden
 • Zelfvertrouwen vergroten in verschillende bewegingssituaties
 • Verminderen van (faal)angst in bewegingssituaties

MRT is een training die wordt aangeboden aan kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar oud.

Opbouw training

De training bestaat uit een nader te bepallen lessenreeks. Iedere les duurt ± 45 minuten. Tijdens deze lessen zullen we individueel werken aan de motorische achterstand. Om de opbrengst van de training te optimaliseren zal uw kind huiswerkopdrachten (beweegkaarten) mee krijgen. Hierdoor zal niet alleen tijdens de contactmomenten, maar ook thuis dagelijks verder worden geoefend.

Voor de MRT training kunnen wij helaas geen prijzen vooraf geven. Dit is sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen en invulling van de cursus. De prijs kan per individu verschillen vanwege de bewegingsachterstand en de specifieke hulpvraag. Voor een persoonlijke prijsindicatie verzoeken wij u contact op te nemen.

 

INSCHRIJVEN

 

 

Klein beginnen om groots te worden.
Copyright 2019 Klein Beginnen